/

Klimentská

Lokalita: Praha, Česká republika
Cyklus: Reframed
Technika: akryl, plátno, dřevo
Rozěr: 175 x 270 cm
Rok: 2017
Realizace: Petr Dub

Foto: Zdeněk Porcal  
 
Instalace pro zasedací místnost studia Visualio vychází z konkrétního architektonického formátu místnosti. Ústředním motivem realizace je logo firmy odpovídající starověkému symbolu s latinským názvem Vesica piscis. Matematicky představuje symbol průniku dvou kruhů o stejném průměru, zatímco z ideového hlediska byl symbol vykládán různými kulturami odlišně.
Prostorovým cílem bylo vytvořit dominantní plochu, která naváže na charakter interiéru prostřednictvím formátu defragmentujícího hlavní zeď místnosti a tvořícího místo s proměnlivými světelnými kvalitami. Výsledkem je systém kombinující dva základní geometrické a v našem případě horizontálně orientované tvary – obdélník a kruh. Rozdělením hmoty obdélníků a kruhu vzniká efekt vyžadující divákovou schopnost chápat obraz nejen jako kompozici, ve které reagují jednotlivé části jedna na druhou, ale i jako celek tematizující Wittgensteinovské téma figury a pozadí. To bývá často zjednodušována prostřednictvím karikatury “králíka a kachny”, kdy si naše oko (mozek) vybírá, zda-li vidí popředí či pozadí jako silnější motiv – čti obraz “králíka nebo kachny” a to i přesto, že z filozofického hlediska hledíme pouze na jeden obraz. Součástí zvoleného řešení je tedy především zástupnost symbolů. Závěsný systém disponuje aretačními otvory na obou stranách vertikál a řádově se tak v různých instalačních kombinacích nabízí možnost permutace množiny v řádu několika stovek různých řešení.