/

Tučkova

Lokalita: Brno, Česká republika
Cyklus: R.R.R.
Technika: akryl, hřebíky, malířské válečky
Rok: 2011
Realizace: Petr Dub 
Foto: Zdeněk Porcal 
Interiér: rodinný byt
Architekt: Jaroslav Syřiště (1928) 
Poděkování: Marice Kupkové 

Zkratka R.R.R. vyjadřuje anglické termíny Reduce, Reuse a Recycle (REDUKOVAT, ZNOVUVYUŽÍT  a RECYKLOVAT). Nové použití malířských válečků, určených po jejich zatvrdnutí k vyhození, demonstruje snahu o zachování ekologického přístupu, který je jedním z důležitých motivů celého projektu. Z recyklovaného materiálu ostatně vzniká i soubor Transformers. Běžnému divákovi ovšem tato zpráva při vnímání jeho výstupů zcela chybí (nezná-li kontext celého cyklu), jelikož jeho pohled se přirozeně omezí na zpracování vizuální informace  a estetického soudu spojeného s použitím příslušných barev a kompozice tvarů vybraného objektu.